Get Adobe Flash player

Kolonia e Artit "Festari 2002"

Fotoalbum gjat momenteve krijuese

Vizita e musafireve nga OJQ Kinderberg International - Gjermani

Artistet pjesemarres nga Maqedonia:

Fehim Huskovic - Veles, Nehat Beqiri - Tetove

Akril ne pelhure,  Autor: Fehim Huskovic - Veles, Maqedoni Akril ne pelhure,  Autor: Fehim Huskovic - Veles, Maqedoni Akril ne pelhure,  Autor: Fehim Huskovic - Veles, Maqedoni Akril ne pelhure,  Autor: Nehat Beqiri - Tetove, Maqedoni Akril ne pelhure,  Autor: Nehat Beqiri - Tetove, Maqedoni Akril ne pelhure,  Autor: Nehat Beqiri - Tetove, Maqedoni Akril ne pelhure,  Autor: Nehat Beqiri - Tetove, Maqedoni

Artistet Pjesemarres nga Kosova

Fehmi Hoxha - Rahovec, Ruzhdi Hoxha - Rahovec, Naim Kafexhiu - Rahovec, Florent Pista - Rahovec, , Klodian Valla - Prishtine, Faton Kryeziu - Prizren, Muhamet Ahmeti - Ferizaj, Basri Mekolli - Prishtine. Nazmije Gollopeni - Therande, Bardhyl Bejtullahu - Therande, Refki Gollopeni - Therande

Akril ne Pelhure, autor: Refki Gollopeni - Therande - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Fehmii Hoxha -Rahovec - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Ruzhdi Hoxha -Rahovec - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Ruzhdi Hoxha -Rahovec - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Ruzhdi Hoxha -Rahovec - Kosove Vizatim ne leter, autor: Naim Kafexhiu -Rahovec - Kosove Vizatim ne leter, autor: Naim Kafexhiu -Rahovec - Kosove Vizatim ne leter, autor: Naim Kafexhiu -Rahovec - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Florent Pista -Rahovec - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Florent Pista- Rahovec - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Nazmije Gollopeni - Therande - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Klodian Valla - Prishtine - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Klodian Valla - Prishtine - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Faton Kryeziu - Prizren - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Muhamet Ahmeti - Ferizaj - Kosove Akril ne Pelhure, autor: Basri Mekolli - Prishtine - Kosove
 Admin - Artrego.com © 2011 All rights reserved, including graphic content and/or other artwork.